logo_blog_somenergia
Cabecera-res

home-menu-homhome-menu-rechome-menu-bar

Passar a l’acció és tan senzill com seguir els següents passos: / Pasar a la acción es tan sencillo como seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Omplir el formulari. / Rellenar el formulario.

Paso 2: Realitzar el pagament amb targeta o mitjançant transferència. / Realizar el pago con tarjeta o mediante transferencia.

Paso 3: En 48h t’arribarà un correu electrònic amb la confirmació, les condicions del contracte i els propers passos. / En 48h te llegará un correo electrónico con la confirmación, las condiciones del contrato y los próximos pasos.

Paso 4: Ja estàs generant energia renovable! En un termini màxim de 7 dies després de la confirmació t’arribarà tota la documentació per correu postal. / Ya estás generando energía renovable! En un plazo máximo de 7 días después de la confirmación te llegará toda la documentación por correo postal.

 

FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ (LISTA DE ESPERA): / FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN (LLISTA D’ESPERA):

X