L’Onada Solar es sustenta en un fort compromís ambiental i social.

Comença a generar energia renovable i neta. En una instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa, els panells generen electricitat renovable gratuïta durant les hores de sol i la resta d’energia s’obté de la xarxa elèctrica.

Formaràs part d’una comunitat compromesa que aposta pel planeta i contribueix a frenar el canvi climàtic.

Panells fotovoltaics i inversors d’alta qualitat de fabricació europea i una empresa distribuïdora integrada en l’Economia Social i Solidària. Una aposta per la qualitat, per fer mínima la petjada de carboni i per la col·laboració enfront de la competència.

La Onada Solar construïda des de l’Economia Social i Solidària, l’economia al servei de les persones, té molts avantatges:

La transició energètica, cap a un nou model sustentat per renovables, es pot fer des de l'economia social i solidària, una economia al servei de les persones basada en la cooperació, l'equitat, el compromís amb l'entorn i la sostenibilitat ambiental, que genera riquesa i benestar per a totes i tots.

Triodos Bank, banc ètic que promou l’impacte positiu dels diners, se suma a l’Onada Solar finançant l’autoconsum d’energia solar fotovoltaica a les llars.

I, en aquesta segona Onada Solar, també volem encomanar de solidaritat i responsabilitat els beneficis individuals d’apostar per l’autoproducció d’energia solar fotovoltaica, llançant el segon Generador Solar Solidari. Una instal·lació d’autoconsum per a l’organització social que decidim entre tota la comunitat.

Els instal·ladors solars, al capdavant de la revolució solar

Localització de la xarxa d'instal·ladors locals (icona caminant) de l'Onada Solar.

Amb l'Onada Solar abordem la construcció d'una xarxa d'instal•ladors locals que permet avançar cap a aquest nou model energètic que volem. Una xarxa de 200 professionals i 50 empreses instal•ladores que se sustenta en els valors de l'economia social i solidària, en el suport mutu, la formació, el respecte, la confiança i la seguretat.

Una campanya impulsada per: